Musa Çinkılıç

sprat2  irata2  akcadag     trabant

 

 

ENDÜSTRİYEL DAĞCILIK
Yüksekte Çalışma

endustriyel dagcilikYüksekte/askıda çalışma, boşluklu yerlerde uygulanacak emniyet sistemleri ve gerekliliği gibi temel başlıkları içerir. Kurumların, tehlikeli ve ağır işlerde çalışan işçilerin eğitimini düzenleyen kanunlar uygun davranıyor olmalarını sağlayacak prosedürleri de kapsar.

 

Aşırı Koşullarda Çalışma

Aşırı soğuk ya da sıcak iklim koşullarında çalışan kişilere verilmesi gereken hayatta kalma, ilk yardım ve doğada ilk yardım gibi başlıkları içerir.

Yamaç Temizliği

Özelikle HES projeleri ve karayolu inşaatları gibi doğal yapıların şekillendirilmesini gerektiren işlerde verilen bir hizmettir. Çalışma alanının üst kısımlarında, iş güvenliği için risk arz edecek kaya ve taşların tespiti ve topografik uygulamanın elverdiği stabil zemine ulaşılıncaya kadar ortamdaki kaya, taş, çarşak, pasa vb. gibi tehlike unsurlarının güvenli bir şekilde tasfiyesi işlerini içerir. Duruma göre patlayıcı yerleştirilmesini de gerektirebilir.

Aktif-Pasif Emniyet Sistemleri Montajı

Özellikle heyelan, taş ve kaya düşmesi riski olan bölgelerde, HES ve karayolları inşaatları gibi şantiyelerde, iş sürecinde ve projenin tamamlanması sonrasındaki kullanım sürecinde oluşabilecek can ve mal kaybını önlemeye yönelik engelleme ve önleme sistemlerinin kurulum hizmetleridir.

Risk Analizi ve Raporlama

Yüzey yapısından kaynaklanabilecek kaya bloklarının düşmesi, toprak kayması gibi risklerin değerlendirmesi ve raporlanması süreçlerini içerir. Bu hizmet, iş ağımız dahilinde ki uzman raporlarıyla sunulabileceği gibi, kurumunuz bünyesindeki uzmanların ihtiyaç duyacağı alan verilerinin sunulması şeklinde de değerlendirilebilir.

Püskürtme Beton İşleri

Stabilizasyonun artırılması yoluyla mukavemetin sağlanması, inşaat yüzeyleri için özellikle çok uzun ömürlü yapılarda ön plana çıkıyor. Yol, baraj, tünel inşaatlarındaki “shot crete” uygulamaları, hasır döşenmesi ve yüzeye sabitlenmesi gibi pasif emniyet sistemleri kurulması gereken çalışma sahalarının, özellikle çok yüksek yamaçlı yüzeyleri için uygulanmasını önerdiğimiz hizmettir.

Bina ve Yapı Bakımları

Bir bina, köprü, kule, baca, viyadük ve kule antenler gibi yapılarda gereksinim duyulan bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılıyor; çevreyi geniş ölçekte etkileyen vinç, iskele gibi geleneksel çözümleri en aza indirgeyerek çok daha etkin ve hızlı çözümler sunuyoruz.

Tahribatsız Muayene

Malzemenin yapısal bütünlüğüne hiçbir müdahale ihtiyacı olmadan, sadece ses dalgaları ve gözle görünemeyen ışınlar ile ölçüm yaptığımız tekniktir. Hareket işlevi olan parçaları sökmeden ve işlevi durdurmadan uygulanabiliyor olması en önemli özelliğidir.

Yüzey Temizliği

Özellikle cam kaplı yüzey alanları çok geniş yüksek binalarda ve ulaşılması zor yüzeylerde uygulanır. Vinç, iskele ve sepet gibi geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında öne çıkan özelliği, hızı ve maliyet avantajıdır.

Gözlem ve Raporlama

Gözlem ve raporu istenilen bölge ya da yapıya, en hızlı ve güvenli şekilde ulaşılıp tesbiti istenen konuyla ilgili gözlem, görüntüleme ve ölçüm hizmetlerinin verilmesi hizmetimizdir. Gerektiği hallerde, raporlama uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilir. Ya da veriler kurumunuza teslim edilerek iş tamamlanır.

Membran Germe

Membran çatı ve gergi sistemlerinin kurulum ve bakım aşamalarında, iple erişim çözümlerine sıkça ihtiyaç duyulur. Bu yapıların iç mekânlarında ulaşılması gereken yüksek noktalarda ve dış cephelerde çok hızlı ve geleneksel yöntemlere göre düşük maliyetli çözümler sunulur.

Uzay Çatı Çözümleri

Uzay çatının yapılandırılması süreci içinde ses, ışık veya başka taşıyıcı sistemlerin kurulması veya bakım ve temizlik işleri, iple erişim sistemleriyle kısa sürelerde çözülebilir.

Yüksekte Montaj

Yüksekte ya da askıda montaj ve tamir gerektiren hallerde, yerleştirmenin ve montajının yapılması ile tamamlanan süreçlerden oluşur. Zamanın ve yerin kısıtlı olduğu durumlarda, mevsimsel ve meteorolojik koşulların çok kısa sürede operasyon yapılmasını gerektirdiği işlerde çok etkin bir hizmettir. Özellikle vinç ve iskele kurulumu gibi yöntemlerle yapılan karşılaştırmalarda (adam/gün ve iş bitim süreleri bazında) uygun maliyetlerle çözüme ulaştığımız bir seçenektir.

Sahne Kurulumu

Farklı tasarımlara dair özel çözüm gerektiren sahne yapılarının ve efekt sistemlerinin yerleştirilmesi, ip teknikleri kullanımı sayesinde, planlama ile uygulama arasındaki sürenin kısaltılması için etkin bir yöntemdir.

Özel Hizmetler

Yüksekte, doğada ve çeşitli özel sahnelerde dublörlük ve uçuş efekti gerektiren durumlar dahilinde önerdiğimiz çözümlerdir.


İşçi ve Çevre Güvenliği

Çalışma standartlarını, güvenlik gereklilikleriyle uyum halinde tasarlayacak sistem analizleri ve bu kapsamdaki çözüm önerilerini de içeren bir eğitim sürecidir. Çevre ve çalışma ortamının güvenliğini sağlamaya yönelik bilgilerin ve güvenlik algısının kazandırılmasına
yönelik seminer ve uygulamalı eğitimler bütününü içerir. Özel operasyonel ihtiyaçlarınıza yönelik bir program tasarlanabileceği gibi, iş güvenliği konusunda yetki belgeli uzmanlarımız tarafından hukuki zorunlulukları karşılamanız hedefiyle oluşturulan programlar da uygulanabilir.

İP DÜĞÜMLERİ
Düğüm, İki veya daha fazla ipin belirli bir düzen içinde yan yana veya üs üste gelerek sıkışma metoduyla çalışmasına düğüm denir.
Düğüm Çeşitleri
Düğümler yapılarına ve çalışma sistemine göre 2 ‘ ye ayrılırlar  
Hareketli (dinamik) düğümler

Yarım kazık
Pursik

Hareketsiz (statik) düğümler

Sekizli
Tam kazık
Bulin (İzbarço)
El üstü düğümü
Kelebek 
Camadan
Balıkçı
Perlon bant

Düğümlerin Sınıflandırılması

1. Tespit noktası düğümleri
2. İki ipi birbirine ekleyen düğümler
3. İp ortası düğümleri
4. Özel düğümler

Düğümler Ve Kullanım Yerleri

Sekizli Düğüm

Sabitleme düğümüdür. Ana emniyet noktalarında ve ipe bağlanmada kullanılır

Tam Kazık

Sabitleme düğümüdür. Ana emniyet noktalarında veya ipi sabitlemede kullanılır.

Yarım Kazık

Tırmanan veya iniş yapan dağcıya ip vermede / almada kullanılır.

Tekli Çiftli Balıkçı

İp halkası oluşturmak, aynı veya değişik kalınlıklardaki iki ipi bir birine bağlamada kullanılır.

Pursik

Yüklenince sıkışan bir düğümdür. İniş veya çıkışlarda emniyet için kullanılır.

Perlon Düğümü
    
İki perlonun ucunu bir birilerine bağlamada kullanılır.

Bulin (İzbarço)

Dağcının ipe bağlanma veya ipten emniyet kemeri yapmada kullanılır  

Camadan

Aynı kalınlıktaki iki ipi birbirine bağlamada kullanılır.

Kelebek

Arama kurtarmada kullanılan bir düğümdür. İpte aynı uzunlukta veya farklı uzunlukta iki uç elde etmede kullanılır.

Düğümlerin Yapılışları  

Emniyet kemerine karabina ile girmede veya ana ipin ana veya ara emniyet noktalarına bağlanmasında, iplerin tespit noktalarına emniyet halkası ile eklenmesinde ve dağcılıkta en fazla kullanılması gereken düğümdür. . Çekeri en yüksek düğümdür.

Sekizli Düğümü

Tırmanan veya iniş yapan dağcının kendisini ana - ara emniyet noktalarına sabitlemede veya ipin ana emniyet noktasına bağlanmasında kullanılır.

sekizli

Yarım Kazık

Tırmanan veya iniş yapan dağcıya ip vermede / almada veya kendi kendine iniş yapan dağcının kendisini kontrollü olarak indirmesinde kullanılır. Dinamik bir düğümdür.

yarim kazik

Tam Kazık

Tırmanan veya iniş yapan dağcının kendisini ana - ara emniyet noktalarına sabitlemede veya ipin ana emniyet noktasına bağlanmasında kullanılır Çözülmesi çok kolaydır.

tam kazik

Tekli Ve Çift Balıkçı

Aynı veya farklı kalınlıktaki iki ipi bir birine bağlamada kullanılır.

balikci dugumu

Pursik  Düğümü

Dağcının tırmanırken veya inerken ana ip üzerinde kendini emniyete aldığı hareketli (dinamik) bir düğümdür. Bırakıldığında sıkışarak dağcıyı olduğu noktada sabitler.

pusik dugumu

Perlon Düğümü

İki perlonu bir birine bağlamada kullanılır.

perlon dugumu

İzbarço (Bulin) Düğümü

Emniyet kemerinin olmadığı zamanlarda ana ipten veya yardımcı ipten emniyet kemeri yapmada kullanılır. Tekli ikili  veya üçlü olabilir.

izbarco tekliizbarco ciftli

Düğümler Ve Çekerleri

İplere düğüm atıldıktan sonra ipin çekeri düğüme göre azalmaktadır. Aşağıdaki değerler hangi düğümün ipin çekerini ne kadar düşürdüğünü göstermektedir. 80 kg. Denemede tek ve ikiz ipler %8 yarım ipler %10 uzar.

1 – Düğümsüz ip çekeri %100
2 – Sekizli %75 – 80
3 – Camadan %70 – 75
4 – Çift balıkçı %65 – 70
5 – Perlon bant %60 – 70
6 – Balıkçı %60 – 65
7 – Tam kazık %60 – 65
8 – Kördüğüm %60 - 65


Ana Emniyet Noktaları Açı Değerleri

 Ana emniyet noktaları kurulurken; noktanın çekeri bağlı oldukları yere bağlı olduğu kadar ana emniyeti meydana getiren açılara da bağlıdır. Ana emniyet noktaları oluşturuluyorken iki değişik açı sistemi uygulanmaktadır.
Ana emniyet noktaları oluşturulacağı zaman açıların genişliğinin 120 derecenin altında olmasına özellikle özen gösterilmelidir.

Açısal Değerler Ve Yük Faktörleri

acisal degerler

Güvenli istasyon modelleri
İniş yapılacak ipin en az iki noktadan bağlantısı olması gerekir. İniş yapabilmek için iki ayrı ip gerekmektedir. Birinci ip iniş için kullanılır. İkinci ip içinse emniyet ipidir. Üzerinde yük olmaz. İniş ipine zarar gelmesi durumunda emniyet ipinin üzerindeki sistem devreye girerek çalışanın askıda kalmasını sağlar.
Emniyet istasyonun da kullanılması gereken düğüm ve istasyon şekli aşağıdaki çizimde gösterilmektedir.

guvenli istasyon

İstasyon Ve İstasyonun Çekim kuvveti
İstasyon iniş ve emniyet iplerinin bağlanacağı noktalardır. Farklı istasyon modelleri aynı prensip üzerine kurulur. İstasyon oluştururken farklı iki noktadan alınan ideal emniyet acısı 60 derecedir.  1 kilonewton (kN)  101,97 kilograma eşittir. Aşağıdaki çizimde ideal istasyon açısını ve istasyona atılan düğüm çeşitlerinin maksimum çekişlerinin ne kadar olduğunu görüyoruz.

istasyon cekim kuvveti

Tehlikeli Şartlarda İstasyonun Yönlendirilmesi
İstasyon almamız gereken noktanın tehlikeli ve ipe zarar verecek çıkıntılara sahip olması muhtemeldir. Bu gibi durumlarda üçüncü bir istasyonla iniş ve emniyet ipimizi yönlendirmemiz gerekir. aşağıdaki çizimde bunu nasıl yapmamız gerektiği gösterilmektedir.

yonlendirme

Kaya tırmanışında kullanılan lider enmiyet alma tekniğinin endüstriyel dağcılıkta kullanılması aşağıdaki çizimde gösterilmektedir.

yonlendirme 2

Emniyet ve istasyon almada olduğu gibi her ne koşulda olursa olsun en az iki farklı noktadan emniyete girmiş olmamız gerekmektedir. aşağıdaki çizimde bunun bir örneğini görmekteyiz.

iki farklı noktadan emniyet

Emniyet aletlerinin ve sistemin doğru endüstriyel dağcılık sistemleri çerçevesinde yapılması gerekir. Aksi takdirde istenmeyen durumlar ortaya çıktığında yardım etme ve çalışanı zor durumdan kurtarmak için gereken, iş gücü ve zaman olması gerekenden çok daha fazla olacaktır. Bu açıklamayı destekleyen Çizim Aşağıda gösterilmektedir.

emniyet aletleri dogru kullanimi

Çatı tamiratı yapılırken kullanılan sistem. Bu sistemde dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta vardır. Birincisi çalışılacak bölge çatının orta kısımlarındaysa, emniyet noktası çalışılaçak alanın zıt tarafından alınabilir. İkincisi çalışılacak alan yanlarda ise emniyet hattı dikine ve çatı üzerinden alınmalıdır.

cati

Endüstriyel dağcılıkta iki ayrı bağlantısı bulunan iki ayrı ip kullanılır. Birinci ip iniş aletinin takılı olduğu iptir. İkinci ipte ise durdurucu bir alet ya da düğüm kullanılmaktadır. Durdurucu sistem, ip üzerinde hareket ettirilebilir. Fakat aksi bir durum halinde müdahale etmeden kilitlenerek çalışanın asılı kalmasını sağlar.

iki ayri ip kullanimi

İp üzerinde yükselmede de inişte olduğu gibi emniyet sistemi aynıdır. Yükselirken jumar adı verilen birbirine benzer farklı aletler kullanılır.

jumar

Farklı çalışma alanlarına sahip olan endüstriyel dağcılık bir ana prensibe sahiptir. Her nerede çalışılırsa çalışılsın her zaman iki ayrı noktadan emniyet alınmalıdır.

ayri noktalardan emniyet