Kaynakların kullanımı, zamanı, hedef kitlelerin gönüllü hizmetlerini en ekonomik şekilde değerlendirebilme ve grup ekonomisinden maksimum düzeyde yararlanabilme yeteneğine sahip bulunmak,

Sempatik, sıcakkanlı, hoş görülü, sabırlı, kararlı, esnek, güvenilir, yenilikçi olmak,

Ruhsal, fiziksel ve zihinsel açıdan sağlıklı olmak ve düzgün bir fiziki görünüme sahip bulunmak,

Mükemmel beşeri ilişkiler kurabilme yeteneğine sahip bulunmak,

Etkili iletişim kurma ve üstün bir algılama yeteneğine sahip bulunmak,

Faaliyetlere toplu katılımı sağlama, Katılımcıları güdüleme ve teşvik etme becerisine sahip olmak,

Açık kararlı olmak ve mantıklı karar almak. Objektif değerlendirme yapabilmek,

Tehlikeli riskleri tahmin etmek ve girmemek, katılımcıları risklerden korumak,

Grubun yapısını, ortak amaçlarını, değer yargılarını ve duygularını anlayabilmek ve şartlara uygun akılcı davranışları sergilemek,

Hedef kitlenin ihtiyaçlardaki değişimleri önceden sezinleyebilmek, gerekli önlemleri almak, değişimlere uyum sağlamak, sorunları çözümleyebilmek,

Rekreasyon planlarını ve programlarını hazırlayabilmek, uygulamaları değerlendirebilmek,

Yenilikçi üretim, ürün çeşitliliği, fırsatları değerlendirme yoluyla programların kalitesini artırmak becerisine sahip olmak,

Grup oluşturma, grubu yönetme, hitap etme, yönlendirebilme yeteneğine sahip olmak,

Sorumlu olduğu görev alanı dışında da liderlik rolünü devam ettirmek,

Diğer etkinliklerine katılmak ve kişileri katılmaların için teşvik etmek.