REKREASYON NEDİR, REKREASYON UZMANI NE İŞ YAPAR?

Rekreasyon; yenilenme, yeniden yaratılma veya yeniden yapılanma anlamına gelen Latince ‘Recreation’ kelimesinden gelmektedir.

Türkçe karşılığı yaygın bir şekilde boş zamanı değerlendirme olarak kullanılmaktadır.

Bu ise, bireylerin ya da toplumsal kümelerin boş zamanlarında gönüllü olarak yaptıkları dinlendirici ve eğlendirici etkinlikler anlamını taşımaktadır.

Rekreasyonun, yeniden yaratma anlamındaki klasik yaklaşımına göre;

Rekreasyon kişiyi zorunlu iş etkinliklerinden sonra yenileyen, dinlendiren ve gönüllü olarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır.

Modern anlamda bir sosyal kurum, bilgiler topluluğu ve profesyonel bir çalışma alanı olarak Rekreasyon;

İşten bağımsız, kendi içinde değerli olan, kişinin pek çok önemli ihtiyacını karşılayan dolu ve mutlu bir yaşam aracıdır.

Bu yaklaşımla Rekreasyon, en yaygın olarak, insanların gönüllü olarak boş zamanlarında katıldıkları ve kişisel olarak doyum sağladıkları aktiviteler olarak tanımlanabilir.

Rekreasyon, insanların temel ve çağdaş bir ihtiyaçları olarak nitelendirilirken, insanın boş zamanı için değerli olan faaliyetleri eğitimleri, imkânları ve danışmanlık hizmetlerinin tamamını kapsamaktadır.

Bayer’e göre Rekreasyon, kişiyi hayata bağlayan dinlendirici, eğlendirici, meşgul edici veya bu etkinliklere katılmak suretiyle ruhen ve bedenen bir canlılığı elde etmektir.

İnsanın, yoğun çalışma yükü, rutin hayat tarzı veya olumsuz çevresel etkilerden tehlikeye giren veya olumsuz etkilenen bedeni ve ruhi sağlığını tekrar elde etmek korumak veya devam ettirmek aynı zamanda zevk ve haz almak amacıyla, kişisel doyum sağlayacak, tamamen çalışma ve zorunlu ihtiyaçlar için ayrılan zaman dışında kalan bağımsız ve bağlantısız boş zaman içinde, isteğe bağlı ve gönüllü olarak, ferdi ve grup içinde seçerek yaptığı etkinliklere Rekreasyon denir.

Rekreasyon, boş zamanda yapılır. İş değildir. Kâr gayesi taşımaz.

Rekreasyon da kişi; gönüllü olarak ve tamamen kendi isteği ile katıldığı etkinliklerde bulunur.

Rekreasyon faaliyetleri,  katılanlara zevk veren, mutlu eden ve neşelendiren bir tarzda olur.Kişisel ve toplumsal fayda sağlar. Toplumsal değerlere aykırı değildir.

Yemek, yemek uyumak gibi hayati önem taşımaz.